Skyddsrum

Projekten handlar om att renovera skyddsrum på ett korrekt sätt gällande avloppssystem, VVS. I projekten ingår även sågning och schaktning samt armering och återgjutning. MSB ställer tydliga krav på hur det skall utföras.
 

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

Senaste projekt inom Skyddsrum