Skyddsrum

Projekten handlar om att renovera skyddsrum på ett korrekt sätt gällande avloppssystem, VVS. I projekten ingår även sågning och schaktning. MSB ställer tydliga krav på hur det skall utföras. Detta har vi arbetat med under flera år.
 

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här