Reliningsservice

Att förbereda och säkra fastigheter som skall utföra en rörrenovering av befintliga, alternativt byta rör är en viktig åtgärd. Agekils personal arbetar här med en egenutvecklad teknik inom provisoriska avloppssystem. Tekniken är kostnadseffektiv och innebär stora tekniska fördelar. En av fördelarna är att man torrlägger hela systemet så valda åtgärder kan genomföras på ett effektivt sätt. Vi har även stor erfarenhet av att åtgärda skyddsrum och dess spillvattensystem med de speciella krav som föreligger.
Agekil arbetar med kända bolag och åtar oss också projektledning och rådgivning av renoverings och reliningsentreprenader. 

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

Omkoppling inför relinings- eller rörentreprenad.

Senaste projekt inom Reliningsservice