Råttbekämpning

Råttebekämpning handlar ofta om att se en helhet i fastigheten. Vad är orsaken till råttorna. Hur kommer de in och varför. Därefter ser man på vilken lösning som passar för den berörda fastigheten. Sedan genomförs åtgärderna för att säkra fastigheten mot råttor. Våra verksamhetsområden kompletterar här varandra för att  kunna leverera en långsiktig helhetslösning på råttproblemet. Exemplen nedan är bara några av de lösningar vi kan erbjuda. 

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

        Kolsyrefälla ovan mark och råttspärrar för avloppsrör.                 

senaste projekt inom Råttbekämpning