Punktlagning rör

Här arbetar vi med en kostnadseffektiv metod att laga rör på plats. Det innebär en snabb och bestående lagning av spill och dagvattenrör. Fördelen är att man minimerar risken för stopp och läckage. Efter åtgärden kan man i lugn och ro se över fortsatt projektering om behovet finns.
Arbetet medför oftast en minimal påverkan i fastigheten och för de boende.

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

Den övre bilden visar ett verkligt fall där gummibälgen sitter för härdning.

Den undre bilden demonstrerar Pipe-Doctor-lagning i plexirör.

Klicka på bilderna så blir de större

Punktlagning med Pipedoctor-metoden
Metoden visad på plexirör