Kamerainspektion

Personalen har kunskap och utrustning för att inspektera dag och spillvattenledningar samt ventilation. Inspektionen lämpar sig även väl vid råttbekämpning. Efter genomförd inspektion lämnas ett protokoll.
Vi kan även lämna åtgärdsförslag och offert vid önskemål.

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

Exempel på rörkamera för inspektion

Ett av våra fordon som är anpassade för sin uppgift.