Omläggning av avloppsrör

Gamla avloppsrör i gjutjärn byts ut till moderna i plast

Råttstopp i avloppsrör

Råttstopp monterat på avloppsrör, för att förhindra att råttor tar sig in i huset.