Vindsisolering

Tilläggsisolering av vind i flerbostadshus. Befintlig isolering från 1969, 10 cm stenull, kompletteras med cellulosa som sprutas upp, efter att vindskivor satts upp och papprör monterats runt rensluckor.

Råkällare byggs om till gillestuga

Källaren som tidigare bara användes till förråd byggs om till trivsam gillestuga

Renovering av badrum

VI renoverar badrum, från att byta vitvaror till fullständig renovering. VI följer bransch-reglerna för Säker Vatten.

Stenläggning entré-parti

Området utanför entrén stenbelägges och stenparti för gröna växter anläggs

Omläggning av avloppsrör

Gamla avloppsrör i gjutjärn byts ut till moderna i plast

Råttstopp i avloppsrör

Råttstopp monterat på avloppsrör, för att förhindra att råttor tar sig in i huset.