Reliningsservice

Vi arbetar med att förbereda och säkra fastigheter som skall utföra en rörrenovering av befintliga rör. Vi arbetar här med en egenutvecklad teknik inom provisoriska avloppssystem. Tekniken är kostnadseffektiv och innebär stora tekniska fördelar. En är att vi torrlägger hela systemet så att valda åtgärder kan genomföras på ett effektivt sätt. Vi har även stor erfarenhet av att åtgärda skyddsrum och dess spillvattensystem med de speciella krav som föreligger.
Vi arbetar med kända bolag och åtar oss också projektledning och rådgivning av renoverings och reliningsentreprenader. 

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

Omkoppling inför relinings- eller rörentreprenad.