Kamerainspektion

Vi har kunskap och utrustning för att inspektera dag och spillvattenledningar samt ventilation. Efter genomförd inspektion lämnar vi ett protokoll.
Vi kan även lämna åtgärdsförslag och en offert vid önskemål.

Kontakta Agekil för mer info: Klicka här

Exempel på rörkamera för inspektion

Ett av våra fordon som är anpassade för sin uppgift.